Signalkvalité

För att kommunikationen via mobilnätet ska fungera tillfredsställande krävs att signalstyrkan på platsen är tillräcklig och stabil. Med ETM770 behövs endast ett SIM-kort för att kunna visa signalstyrkan på samtliga operatörer. Man kan även göra testsändningar för att testa GPRS/UMTS-förbindelsen. ETM770 är ett bra hjälpmedel vid fältinstallationer för att kunna verifiera och optimera signalkvaliteten samt säkra den trådlösa kommunikationen mellan applikationer och system.