HOBO Water Level Logger – U20

HOBO Water Level Logger är helt fristående utan tryckutjämningsrör eller matningskablage upp till ytan.
Men det kräver att mätdata från datalagrarna kompenseras för det varierande barometertrycket ovanför vattenytan.
För att utföra det mäts barometertrycket med tex en U20-001-04 som placeras ovanför vattenytan för att i efterhand kompenseras av programmet HoboWarePro
Med en barometergivare kan man kompensera för flera vattennivågivare inom en radie av 15 km.

Vattennivå

 

Vattennivålogger
U20-001-04
Mätområde 0 till 4 meter vattenpelare (Kan även användas som barometergivare)
U20-001-01 Mätområde 0 till 9 meter vattenpelare
U20-001-02 Mätområde 0 till 30 meter vattenpelare
U20-001-03 Mätområde 0 till 76 meter vattenpelare

För mätning i saltvatten finns U20 i Titan eller U20L

För ett komplett system behövs
1 Programvara: HOBOwarePro
2 Optisk kommunikationsenhet: BASE U-4 eller U-DTW-1
3 Datalogger: U20

Extra skydd/fäste för U20L HOUSING-U2X

 

Funktioner:

 • Finns i fyra tryckområden 4, 9, 30 och 76m
 • Datatömning under 30 sekunder
 • Helt fristående
 • 21700st mätvärden, Tryck & Temperatur
 • Hölje i rostfritt stål
 • För mätning i sötvatten
 • Drifttid 5år
 • Utbytbart batteri av Onset via ETM

Typiska applikationer är:

 • Vattendrag
 • Sjöar
 • Brunnar
 • Våtmarker
Produkt
 • U20-001-04 : 0-4 mVP
 • U20-001-01 : 0-9 mVP
 • U20-001-02 : 0-30 mVP
 • U20-001-03 : 0-76 mVP
 • Batteribyte
Pris exkl. moms
 • 6290 kr
 • 6290 kr
 • 6290 kr
 • 6290 kr
 • 500kr + (Antal x 1630kr)
 • 500kr = engångsavgift

Preferred supplier i Smart Grid Gotland