HOBO RS3 Solinstrålningsskydd

RS3 Solinstrålningsskydd rekommenderas för att mäta korrekta temperatur och Fukt värden där sensorn kan utsättas för regn eller sol. RS3 är tillverkad för att temperatur & fukt sensor placeras i RS3 och loggern utanför.

Produkt
  • RS3
Pris exkl. moms
  • 980 kr

Preferred supplier i Smart Grid Gotland