HOBO Pendant UA-001-64 Temperatur/Larm Data Logger

Pendant Datalogger:
UA-001-64 med 64k minne
UA-001-08 med 8k minne

För ett komplett system behövs:
1 Programvara: HOBOwarePro
2 Optisk kommunikationsenhet: BASE U-1
3 Datalogger: Pendant

Optisk kommunikationsenhet:
BASE-U-1  Endast för Pendant
BASE-U-4  Universell för både Pendant, väder och vattentäta data logger

Optisk tömningsenhet med inbyggt minne:
U-DTW-1  Waterproof Shuttle Data transporter klarar att läsa ut mätvärden och starta om 63st UA-001-64 innan den behöver kopplas till dator för att överföra sin data.

Passande programvara:
HOBOwarePro
För en användare, passar både PC & MAC, USB-kabel ingår.

Funktioner:

 • Temperatur / Larm
 • Mätområde -20°C till 70°C (Vatten max 50°C)
 • Noggrannhet +/- 0,53°C från 0 till 50°C
 • Larm, Hög + Låg indikerat med blinkande diod
 • 28000st Temperaturvärden (64k)
 • 3500st Temperaturmätvärden (8k)

Typiska applikationer är:

 • Temperaturmätning i luft, vattendrag och sjöar
 • Batteri
 • Drifttid
 • 1st CR2032
 • 1 år
Produkt
 • UA-001-64
 • UA-001-08
Pris exkl. moms
 • 720 kr
 • 510 kr

Preferred supplier i Smart Grid Gotland