HOBO Pendant MX2202 Temperature / Light Bluetooth Logger

HOBO MX2202 Vattentät Bluetooth Data Logger med inbyggd Temperatur /Ljus sensor.

 

Appen HOBOmobile för MX2202 finns att ladda hem utan kostnad i App Store för IOS & Google play för Android app.
Inställningar & datahämtning görs direkt iPhone/Android. Analysera datafiler och diagram i Excel, numbers och lagra dina datafiler i telefon, dator eller molnet.

Funktioner:

 • Temperature
 • Light
 • Bluetooth

Typiska applikationer är:

 • Temperatur och Ljusmätning i vattendrag och sjöar
 • Utbytbart batteri
 • Mätvärden
 • Drifttid
 • Batteri
 • Ja
 • 96000st
 • 1 år
 • CR2032
Produkt
 • MX2202
Pris exkl. moms
 • 840 kr

Preferred supplier i Smart Grid Gotland