EWO – ETM’s IoT Cloud Dashboard

EWO_pres_03

EWO – ETM’s IoT Cloud Dashboard är en komplett maskin till maskin (M2M), eller som det även kallas, Internet of Things (IOT) lösning.

Produkter såsom ETM9140, ETM360 eller DeltaBlue är förbereda att automatiskt skicka insamlad data från t.ex. temperaturgivare, tryckgivare, elmätare, djupmätare mm till EWO för enkel översikt med hjälp av grafisk presentation samt export i flera format.

EWO är helt WEB baserad och det finns inget behov av installation av extra programvara. All data skickas automatiskt in till EWO via TCP/IP utan något behov av att manuellt “ringa upp” dataloggern.

Förutom insamlad data så skickar ETM-modemen en mängd data om GSM nätet såsom signalstyrka, basstation, cell, temperatur etc som är mycket värdefull för att kunna kvalitetsäkra större installationer med många modem eller datalogger. EWO används för närvarande av tre större elbolag i världen för att övervaka så kallade “smarta elnät” installationer.

För att förenkla användningen ytterligare så tillhanda håller vi EWO som en molntjänst med endast tre månaders uppsägningstid.

Funktioner:

 • Automatisk datainsamling från mätmodem
 • Tydlig översikt av mätvärden via grafer och tabeller
 • Övervakning och styrning av mätmodem
 • Hostad WEB lösning
 • Flera användarnivåer och stöd för tidzoner
 • Larm via SMS och email
 • Personifierad översiktsida
 • Filter och sorteringsfunktioner
 • Övervakning av mobilnät och kommunikationskvalitet

Typiska applikationer är:

 • Vattennivåmätning i sjöar och dammar
 • Övervakning av brunnar
 • Övervakning av kommunikation från elmätare
 • Flödesmätning inom industri
 • Temperatur och fuktmätning i lokaler utan fast kommunikation
 • Inbrottslarm
 • Regnmätning
 • Stöd för ETM9140
 • Stöd för ETM360
 • Stöd för ETM-Green
 • Stöd för ETM-Purple
 • WEB browser
 • WEB browser
 • WEB browser
 • WEB browser
 • Användarnivåer
 • Filter och sortering
 • Grafer
 • Export
 • Personifiering
 • Ja, 7 mätkanaler
 • Ja, 7 mätkanaler
 • Ja, 7 mätkanaler
 • Ja, endast mobilnät data
 • Mozilla Firefox 27 or later
 • Google Chrome 30 or later
 • IE 9 or later
 • Safari 5 or later.
 • 5
 • Ja, samt spara filter
 • Val av tidsperiod mm
 • Excel, PDF, PNG, JPG mm
 • Översiktsidan, tidzon mm
Produkt
 • EWO Månadskostnad
Pris exkl. moms
 • 99 kr inkl SIM och 2 MB

Preferred supplier i Smart Grid Gotland