Om ETM

 

Företaget
ETM Mätteknik AB bildades 1988 och är idag ett marknads- och teknikbolag  där huvuddelen av verksamheten rör utveckling, anpassning och marknadsföring av telekomunikationsprodukter för datakommunikation baserade på GSM teknik. Vi har även försäljning av mätteknikprodukter såsom dataloggrar, givare, el-tänger och väderstationer.
Vi har sedan 1997 utvecklat och levererat M2M-lösningar till kunder i stora delar av världen inom framförallt så kallad smart metering. Till grund för bolagets affärsidé ligger tillväxten inom området M2M där vi antar rollen både som systemintegratör och teknisk partner för våra kunder.  Vi har kompetens inom GSM/GPRS, processorteknik, hårdvara, elektronik, Internet (IP, PPP), programmering i C, C++, Delphi, Java samt mätteknik och kylteknik.

Marknaden
Den sektor vi arbetar inom är den så kallade M2M-marknaden dvs. maskin till maskin kommunikation även kallad IoT dvs.  Internet of Things.
Här handlar det om en mängd apparater som idag knyts ihop med GSM-nätet för att kunna fjärravläsas eller styras.
Det kan vara värmepannor, varuautomater, industrirobotar, elmätare, hissar, bilar, containrar etc.

Lösningar
ETM Mätteknik AB är ett kunskapsföretag som specialiserat sig inom mätteknik, datakommunikation via GSM & GPRS och Dataloggers,
Våra tjänster och produkter stärker våra kunders position på marknaden och kortar deras utvecklingstider.
Vi hjälper våra kunder att ta fram egna lösningar för M2M-marknaden eller att integrera och styra sina befintliga system med GSM/GPRS/3G-teknik. Våra lösningar inom M2M och fjärravläsning består av GSM-moduler, M2M-plattformar, tillbehör och GSM-abonnemang samt tillförd teknisk kompetens inom utveckling och support.

Att vi har egna utvecklingsresurser gör det möjligt för oss att ta fram kundspecifika hårdvarulösningar för gränssnitts-anpassningar av GSM-moduler anpassade till kundens applikationer. Våra kundanpassade systemlösningar kan bland annat inbegripa att vi konfigurerar GSM-modulerna, ordnar med lämpligt kablage, bygger in utrustning i lådor och utvecklar mer avancerade elektroniska gränssnitt. Tjänsten fri teknisk telefonsupport ingår som regel i alla våra lösningar.

ETM Mätteknik AB

Carl Johan Håkansson

CEO
ETM Mätteknik AB
Sverige

Manny Romero

Managing Director
ETM Pacific Pty Ltd
Sidney Australien

 

Styrelse ETM Mätteknik AB

Bengt Sundling

Ordförande och Styrelseledamot


Ulf Bergkvist

Styrelseledamot

Christian Leierer

Styrelseledamot

Patrik Söderberg

Styrelseledamot

Preferred supplier i Smart Grid Gotland