ETM utsedd till Preferred Supplier i Smart Grid Gotland

ETM har blivit utsedd till Preferred Supplier i projektet Smart Grid Gotland.

På Gotland utvecklas just nu ett världens smartaste elnät av det lokala energibolaget GEAB, Gotlands Energi tillsammans med Vattenfall, ABB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric och KTH, med Energimyndigheten som viktig finansiär och samarbetspartner. Med hjälp av modern teknologi går det att integrera stora mängder förnyelsebara energikällor i nätet. Detta sker med bibehållen leveranskvalitet och på ett mer kostnadseffektivt sätt jämfört med konventionell teknik.

I projektet kommer ETM att bidra med teknik och system som möjliggör både effektiv överföring av data från elmätare och att snabb kunna få larm om strömavbrott hos abonnenterna. Detta innebär att tiden från fel till åtgärd kan minskas och kundnöjdheten ökas.

ETM har levererat ca 400 stycken ETM-Purple GPRS modem med strömavbrottslarm till projektet, så kallad “Last Gasp”. Detta innebär att ETM-Purple skickar ett SMS-larm vid strömavbrott till EWO (ETM Web Office)  som sedan kan skickas vidare till överordnade system. På detta sätt kan elnätet närmast slutanvändare övervakas effektivt och åtgärder kan sätta in tidigt för att avhjälpa fel och störningar.

Läs mer om Smart Grid Gotland här.

Preferred supplier i Smart Grid Gotland