Signalkvalité

För att kommunikationen via mobilnätet ska fungera tillfredsställande krävs att signalstyrkan på platsen är tillräcklig och stabil. Med ETM770 behövs endast ett SIM-kort för att kunna visa signalstyrkan på samtliga operatörer. Man kan även göra testsändningar för att testa GPRS/UMTS-förbindelsen. ETM770 är ett bra hjälpmedel vid fältinstallationer för att kunna verifiera och optimera signalkvaliteten samt säkra den trådlösa kommunikationen mellan applikationer och system.

ETM9120 2G

ETM9120 är en intelligent GPRS terminal med en kraftfull microprocessor designad för krävande...

ETM9140 3G

ETM9140 är en intelligent UMTS/GPRS terminal med en kraftfull microprocessor designad för krävande...

ETM360

ETM360 är en ruggad enhet för att mäta och kontrollera platser där ingen fast...