HOBO MX2001 Vattennivå & Temperatur Bluetooth Logger

HOBO MX2001 är branschens första vattennivå datalogger med Bluetooth för enkel installation och nedladdning till mobila enheter. MX2001 förenklar dramatiskt och sänker kostnaderna för fält datainsamling genom trådlös tillgång av vattennivå & temperatur med hög noggrannhet. Endast en mobiltelefon behövs för kommunikationen och ett avstånd på upp till 30 meter från top enheten. MX2001 består av en top enhet som har inbyggd barometergivare för direkt kompensation av atmosfärstrycket. Top enheten är i direkt förbindelse med vattennivå sensorn och beställs i längder mellan 0,2 till 500 meter för att klara alla typer av brunnar.

illustration-mobile

Appen HOBOmobile för MX2001 finns att ladda hem utan kostnad i App Store för IOS & Google play för Android app.
Inställningar & datahämtning görs direkt via iPhone/Android. Analysera datafiler och diagram i Excel, numbers och lagra dina datafiler i telefon, dator eller molnet.

Funktioner:

 • Bluetooth
 • Vattennivå + Temperatur

Typiska applikationer är:

 • Brunnar
 • Vattendrag
 • Sjöar
 • Våtmarker
Produkt
 • MX2001-04: 0-4mVP
 • MX2001-01: 0-9mVP
 • MX2001-02: 0-30mVP
 • MX2001-02: 0-76mVP
 • Well Cap 01
 • Cable-DR-5.0 (5 m)
 • Cable-DR-010 (10m)
 • Cable-DR-015 (15m)
 • Cable-DR-030 (30m)
 • Cable-DR-060 (60m)
Pris exkl. moms
 • 6250 kr
 • 6250 kr
 • 6250 kr
 • 6250 kr
 • 630 kr
 • 1160 kr
 • 1420 kr
 • 1680 kr
 • 2460 kr
 • 4010 kr

Preferred supplier i Smart Grid Gotland